2009-06-21

Ett fläckfritt förflutet


DN:s huvudledare har idag rubriken "Fimpa rökkraven". Man ondgör sig över att var fjärde svensk kommun infört rökförbud för sina anställda under arbetstid och menar att det handlar om moralism och någon form av intrång i den enskilda integriteteten. Personligen anser jag att det är oerhört viktigt att det är upp till arbetsgivaren att bestämma ordningsregler för vad man gör under arbetstid och DN bortser ifrån att det även finns många privata arbetsgivare som förbjudit rökning under arbetstid. Så är fallet inte minst inom vård och omsorg.

Utan att egentligen ha något på fötterna argumenterar DN om hur rökförbud skulle kunna tippa tillvaron för utsatta individer. Tidningen skriver:
Det finns fler rökare bland dem som har det svårast i samhället; bland psykiskt sjuka, före detta kriminella och inom vissa invandrargrupper. Det vore bisarrt om en gammal kåkfarare som äntligen fått styr på sitt liv, och som fått sitt första jobb, skulle stupa på några röda Prince.
Om man nu skulle bemöda sig att ta reda på hur det är i verkligheten skulle man finna att rökförbud de facto inte knäcker tillvaron för någon. Snarare innebär det att man röker mindre och som vi andra vet är det i regel aldrig längre än fem timmar till den rast då individen kan göra vad man vill - det vill säga ta ett bloss.

Och när det gäller kåkfararen har han eller hon inte eller en särskilt knepig situation. Sedan några år är våra fängelser rökfria och detta genomfördes utan att någon drabbades av psykoser på grund av abstinens. Inte heller blev det upplopp på avdelningarna. Snarare är rökningen ett av få områden där den straffade är bättre rustad efter fängelsvistelsen än före. Lä vidare på "Rökfri kriminalvård - så har det gått"

Men även om jag läst DN:s ledare med skepsis lyser jag upp på slutet då man tar avstånd från arbetgivarnas missbruk av intyg från straffregister inför anställning.

Sådan tur då att Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet i början av maj med utgångspunkt i att förhindra att den enskildes rätt att få ut uppgifter från vissa register utnyttjas på ett sätt som varken är avsett eller önskvärt föreslog:

1. att ska det vara förbjudet för arbetsgivare att, utan lagstöd, begära att till exempel en arbetssökande ska visa upp ett belastningsregisterutdrag,
2. att ett motsvarande förbud ska gälla också en begäran om utdrag ur misstankeregistret,
3. att det ska det vara förbjudet för arbetsgivare att, utan lagstöd, begära att till exempel en arbetssökande ska visa upp ett utdrag ur Försäkringskassans register om till exempel sjukfrånvaro.
Hoppas nu DN kan ligga på regeringen och ge den stöd för att genomdriva utredningens förslag. Motstånd lär det ju finnas.


1 kommentar:

annebelle sa...

Expressen hade på midsommarafton en liknande ledare. Rökare är förföljda var poängen. Jag tycker det är förvånande att det skrivs en sådan ledare 2009, den låter så förlegad. Senast i dag stördes jag och många andra när vi satt och fikade och åt på en i övrigt underbar uteservering där det doftade kaprifol och så från ett håll bolmande cigarettrök. Jag kände mig en smula förföljd, faktiskt.