2010-05-19

Den oroliga högskolan

Idag utbildar Teaterhögskolan skådespelare och mimare medan Dramatiska institutet utbildar i stort sett alla andra yrkesgrupper inom film, radio, teater och tv. Den 1 januari 2010 sammanläggs de båda högskolorna och bildar Stockholms Dramatiska högskola.

Stockholms Dramatiska högskola är ett väldigt lustigt namn och kanske förebådar det spektakulära händelser och akademiska fejeder.

Inga kommentarer: