2010-05-23

Man ska nog inte välja ämnen där alliansbröder är lika goda kålsupare

Jan Björklund är tendentiös när han påstår att eleverna ska bestämma lärarlöner. Det har ingen påstått. Han är även oärlig när han namnger socialdemokratiska politiker samtidigt som han undviker att nämna namn eller partifärg på en tydlig och välformulerad kommunpolitiker i Sollentuna. Den politiker han bara nämner i förbifarten är moderat i en start borgerlig kommun. Samtidigt undviker han den viktiga frågan. Är det relevant att låta elever utvärdera sina lärare. Han undviker det ämnet därför att han antagligen tycker det.

Möjligen påverkas Björklunds debattinlägg av att hans partikamrater under buller och bång lämnade lärarförhandlingarna för att snart konstatera hur de som satt kvar vid förhandlingsborde ganska snart kunde komma överens med lärarfacken. Utspelen som väl i grunden handlar om att återta lärarna förtroende för folkpartiet har liksom inte gått så bra.


Jan Björklund verkar bli den partiledare i Alliansen som denna valrörelse ska ställa sig lite vid sidan av koalitionskamraterna. Det började i veckan med utspelet om försvarspolitiken vilket mötte fränt mothugg från såväl statsministern som försvarsministern. Två talespersoner för oppositionen var inte sena med att applådera Björklunds utspel.

Idag är det dags för Björklund igen när han på DN Debatt indignerat skriver under rubriken "Elever ska inte vara med och bestämma lärares löner". Han menar att några kommuner fattat beslut om hur lärarnas löner ska bestämmas. Eleverna ska utvärdera lärarna och utvärderingarna kommer att bli offentliga. I praktiken är det en form av betygssättning på lärarna och betygen ska kunna ligga till grund för lärarens löneutveckling.

Det är ju väldigt egendomligt att Björklund låter ösa galla över ett antal namngivna socialdemokratiska politiker medan han bara i föregående, utan namns givande, räknar upp ordföranden i Sollentuna kommuns barn- och ungdomsnämnd. Naturligtvis undviker han detta eftersom det handlar om moderaten Maria Stockhaus. Där faller ju liksom tesen att det handlar om ett socialdemokratiskt initiativ.

Men värst är nog ändå påståendet att eleverna ska vara med och bestämma lärarnas löner. Det menar ju ingen. Däremot ska utvärderingarna kunna vara ett av många verktyg för individuell lönesättning. Det är en himmelsvid skillnad. Möjligen lever Björklund i en föreställningsvärld han anammat i Försvarsmakten där chefens betyg har avgörande betydelse för befordran.


Vad Björklund nu gör är att han försöker lägga rökridåer kring, att han i likhet med de flesta politiker, vill ha individuell löneutveckling för lärare. Något som inte alltid gillas av lärarfacken. Han försöker flytta fokus mot oppositionen. Samtidigt passar han i den viktigaste frågan av alla. Nämligen den om elevernas utvärdering av lärarna.


Och nog är det rimligt att, som i Malmö, fråga eleverna om:

1. Jag har fått den hjälp jag har behövt för att nå mina mål
2. Jag tycker att bedömningen av mina kunskaper och färdigheter har varit tydlig
3. Jag har fått tillräcklig information för att förstå målen med kursen
4. Jag tycker att jag haft inflytande på genomförandet av kursen
5. Jag har varit engagerad och delaktig under kursen
6. Jag är nöjd med lärarens sätt att arbeta under kursen
7. Jag är nöjd med kursen som helhet
Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: