2009-09-11

Bra Fru kulturminister

Jag brukar undvika att blogga om jobbet. Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är en pärla när hon på debattsidan i Uppsala Nya Tidning skriver:
Regeringen kommer därför att ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att i samråd med bland annat Svenska kyrkan utarbeta riktlinjer för att tillämpningen av bestämmelserna om de kyrkliga kulturminnena ska kunna utformas så att större hänsyn kan tas till de önskemål som finns i församlingarna.
Våra kyrkors kulturhistoriska värde ska givetvis värnas och vårdas. Men samtidigt handlar det om miljöer som används dagligen för den gudstjänstfirande församlingen. Kyrkor har i alla tider förändrats beroende på förändringar i traditioner. Så ska det fortsätta att vara.

Kultur betyder odling. Odlingar är levande.

Dagen

Bloggar om , , ,

2 kommentarer:

Prästkandidaten sa...

Däremot är det dåligt av Fru Kulturministern att hon inte lämnar besked om prästlönefondernas skattebefrielse, eller kompenserar detta bortfall. Dessutom låses den kyrkoantikvariska ersättningen vid dagens nivå i fem år. Det kommer inte att räcka på långa vägar...

Per Westberg sa...

Instämmer med prästkandidaten.