2009-09-30

Körkortsåterkallelse

Körkortsåterkallelse är en trafiksäkerhetsåtgärd men upplevs sannolikt av individen som ett straff. I förra veckan avgjorde Regeringsrätten ett ärende där länststyrelsen återkallat körkortet för en man som gjort sig skyldig till två trafikförseelser men där det också lades honom till last, i egenskap av arbetsgivare och trafikansvarig, att en anställd vid upprepade till inte använt färdskrivaren. Regeringsrätten fann dock att den anställdes dåliga beteende inte kunde läggas åkeriägaren till last och åkaren fick behålla körkortet.

Men ibland blir det uppenbart att körkortsåterkallelse är en rimlig trafiksäkerhetsåtgärd. Nu på morgonen läser jag på Helagotland att en kvinna stoppats i Visby efter att ha kört vingligt. Damen befanns dock nykter och manövreringssvårigheterna bottnade i att hon sms:ade. Polisen släpper kvinnan som genast tar upp sin telefon bara för att en bit bort köra mot rött.

I ett sådant fall känns körkortsåterkallelse som en rimlig trafiksäkerhetsåtgärd. Men frågan är om körkortsåterkallelse är rimligt för den som kört 50 km/h på 30-sträcka och inte trots många mil på vägen inte gjort sig skyldig till trafikförseelser en masse.

Dom i Regeringsrätten

Inga kommentarer: