2009-09-19

Hägglund har krånglat till det för regeringen

Advokat Claes Borgström, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, replikerar idag på Göran Hägglunds debattartikel i veckan där Hägglund orerade föraktfullt om något som han betecknade som "Sveriges radikala elit". I mångt ett antiintellektuellt populistiskt utfall dikterat av en spin doctor.

Till skillnad från Hägglund har Borgström sannolikt själv skrivit den välargumenterande artikeln och han är synnerligen pregnant. Göran Hägglund, däremot, gjorde misstaget att låta den förre ledarskribenten på Svenskan, Fredrik Haage, formulera Kristdemokraternas hållning.

Borgström slår mot en öm punkt i Hägglunds tendentiösa resonemang - nämligen synen på jämställdhet. Borgström och socialdemokraterna får nu ett utmärkt tillfälle att beskylla hela alliansen för samma syn som präglar Hägglund. Och så är det givetvis inte. Alla de andra regeringspartierna kännetecknas av tydlig jämställdhetspolitisk agenda.

Hägglunds största misstag var givetvis att göra sig lustig över Lunds universitets strävanden att skapa en genuscertifiering. Om man raljerar över ambitioner att skapa rutiner för att motverka könsdiskriminering säger man indirekt att jämställdheten inte är ett problem. Därigenom dissar Hägglund den tvärvetenskapliga genusforskningen. En forskning som får allt större betydelse på allt fler områden, inte minst när det gäller management.

Hägglund fyller uppenbarligen inte Alf Svensson kostym.

Borgström på DN Debatt

Bloggar om ,

1 kommentar:

Erik sa...

Gå in och läs om "Kristdemokraterna, kulturen oc den vanlige människan" på http://5muppiluften.blogspot.com/2009/09/kristdemokraterna-kulturen-och-den.html