2009-09-11

En nyhet som inte borde vara en nyhet

Jag läser att länspolismästare Carin Götblad i Stokholm skadats svårt i knät när hon befann sig på Gotland där hon också är länspolismästare. Enligt tidningsuppgifter ska hon då ha tryckt på sitt personlarm som Säkerhetspolisen ansvarar för. Eftersom ingen åtgärd vidtogs utreds nu om det begåtts tjänstefel.

Min enkla fundering är om detta verkligen måste komma ut till allmänhetens kännedom. När det ställs frågor om enskilda personers säkerhet hänvisas alltid till att man aldrig uttalar sig om sådant och att sekretess föreligger.

Borde inte förundersökningssekretess gälla i detta fall? Det är väl inte bra att vi får reda på att länspolismästaren har överfallsskydd och att Säkerhetspolisen ansvarar för henne.

SvD, DN

3 kommentarer:

Anonym sa...

Får larmet användas till sådant här? Jag trodde att larmet var till för situationer där någon annan hotade skyddspersonen och inte när skyddspersonen skadat sig själv.

B-O Gavne, Vasteras sa...

-HERR KYRKOORDNAREN har inte förstått grejen!!
Att de´ här e en komplott!!
För SÄPO.
Att SÄPO läckte ärendet till Aftonbladet; för hur skulle AB annars ha fått nyheten? Med att SÄPO också bifogade ett foto på den berörda platsen, Carin Götblads sommarhus på Gotland; som nu AB också har publicerat!!??
Med att nu måste SÄPO ha huset under ständig säkerhetsbevakning; detta huset som Carin Götblad använder nåra veckor på sommaren.
Med att SÄPO nu måste anställa mer säpopoliser. Och då måste ha mer penninganslag; Ni vet sånt som vi svenska folket har att pröjsa.

Per Westberg sa...

Vilka anvisningar som gäller för sådan här larm vet jag inget om. Hur det än förhåller sig med den saken så gäller pincipen nöd bryter lag.

24 kapitel, 4 § brottsbalken: "En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.