2009-09-02

Lyckliga människor läcker inte

DN refererar en rapport från OECD om Islands ekonomi. Den sågar hela köret. I samma artikel sägs World Database of Happiness ha placerat islänningarna som världens lyckligaste folk. Placeringen bygger på undersökning gjord under 2008. Jag hävdar på goda grunder att denna lycka nu kanske inte är så uppenbar.

För ett par timmar sedan tog jag del av en undersökning om värdegrund. I denna påstås att dagens värdegrund innehåller värderingar som handlar om ovisshet om framtiden. Dessa värderingar påstås skapa energiläckage (entropi) och inverkar hindrande på utvecklingen och hur samhället fungerar.

Sverige får ett entropital på 31 procent vilket inte är helt sunt. Men det är värre i USA (52 procent) och på Island (54 procent). Riktigt illa med energiläckaget således. Lyckliga människor läcker inte. För välmående företag talar man om entropital på tio procent.

2 kommentarer:

Bengt O. sa...

Danmark som haft titlen i flera år skulle alltså ha förlorat den till Island?

Bengt O. sa...

Med anledning av ditt inlägg jag tar jag mig friheten att återpublicera och länka till ett inlägg från 2004 om Danmark som världens lyckligaste land. Där finns en hypotes om varför det är så som också verkar passa in på Island.

Ett yndigt land.