2007-02-28

Bildt vet vad han gör


Bertil Torekull kritiserar Bildts bloggande
Att Carl Bildt skulle få offentlig kritik för sin blogg - Alla dessa dagar var inte oväntat och idag tar Svenska Dagbladets förre chefredaktör Bertil Torekull bladet från munnen. På DN Debatt skriver han bland annat:
Hur skulle det se ut om varje minister med regeringschefen i täten diskuterade och bemötte och bedömde sina egna tillkortakommanden och felsteg i var sin av dem själva utgiven och kontrollerad tidning eller på en personlig hemsida?
Det är en högst relevant fråga men publicisten Torekull borde snarare inrikta sitt artilleri på att besvara de frågor han ställer eftersom politikers bloggande håller på att rita om mediakartan. Det är helt klart en utveckling som inte går att stoppa. Önskvärt eller inte är alltså en fråga man inte kan ställa sig. Inte heller lär Reinfeldt ingripa som Torekull hoppas när han skriver:
Det är märkligt att inte statsministern själv känner att hans utrikesminister med sina självupptagna fasoner gör narr av hela den allians som, i ett uttryck för behovet av ett nytt icke-patronärt ledarskap, av en majoritet fördes till makten för bara drygt ett halvår sedan.
Och då har det bara gott en vecka sedan statsministern i en Eko-sändning refererade till Carl Bildts egna uttalanden på bloggen. Självklart gillar Reinfeldt utrikesministerns bloggande.

Irans president bloggar
Slutligen noterar jag att Torekulls debattartikel blir en smula ironiskt när Rose-Marie på Kulturbloggen under rubriken "Vita Husets hemsida, förvillande lik en blogg" idag citerat Politics Online som undrar varför den amerikanske presidenten inte bloggar när Irans president gör det. SIC!
Om jag nu rannsakar mig själv skrev jag igår ett blogginlägg och ifrågasatte om en riksdagsledamot kan blogga från utskottsarbetet. Se: Är det rätt att blogga från ett riksdagsutskott?. Kanske då ändå Torekulls debattartikel är relevant?
Den 25 juli 2007 skrev jag blogginlägget "Carl Bildt den uthållige" som blickar tillbaka till Carl Bildts första veckobrev den 27 juni 1994. Bildt har alltså hållit på i knappt 13 år och först nu ifrågasätts han.
Men han vet vad han gör. Det är min bestämda uppfattning.

Inga kommentarer: