2010-01-22

Adoptera en fängelsepräst

Jag läser i Kyrkans Tidning att man kan adoptera en fängelsepräst. Bakgrunden är att Internationational Prison Chaplain´s Assossiation, IPCA som håller World Conference i Stockholm den 20-25 augusti 2010. Tanken är att företag ska kunna "adoptera" en präst från tredje världen för att möjliggöra för denne att komma till konferensen.

En bra grej för att stödja präster och pastorer som gör stora insatser för utsatta bröder och systrar.

Fängelsepräster är de enda som inte kräver något av de som frihetsberövats. Alla andra gör det. Anhöriga, allmänheten, fängelse, rättssystemet. Alla har krav och ska ha krav. Men någon måste lyssna.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta,
jag var törstig och ni gav mig att dricka,
jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder,
jag var sjuk och ni såg till mig,
jag satt i fängelse och ni besökte mig.”
(Matt 25:35-36)

Inga kommentarer: