2010-01-01

Jalusi och svartsjuka

När jag läser den norska tidningen Verdens Gang påminns jag om att norrmännen säger sjalusi när vi säger svartsjuka. Enligt Svenska Akademiens ordlista finns ordet jalusi även i svenskan och det betyder då svartsjuka eller avundsjuka. Vidare naturligtvis även i betydelsen en avskärmningsanordning bestående av lameller. Jalusi är givetvis samma ord som tyskans jalousie, engelskan jealousy och kommer av franskans jalousie bildat av ordet jalox.

Men nog är det lite egendomligt detta med SVARTsjuka. När det gäller kopplingen till färger säger man ju "grön av avund" - "green with envy", och i engelskan talar man om "green-eyed monster.

Inga kommentarer: