2010-01-29

En polischefs bisyssla

Vanliga polismän som ägnar sig åt bisysslor granskas hårt och förbjuds inte sällan fortsätta med dem. Men när det gäller en polischef verkar det inte riktigt vara en lika tydlig linje. Frågan är om det finns brister i det högsta chefskapet och det är nog läge att man nu lägger pappren på bordet om den häktade f.d. polischefens bisysslor.
När nu ändå den häktade polischefens namn offentliggjorts tycker jag att det kan riktas uppmärksamhet på ordningen i polisledningen. Det kvarstår att den förutvarande länspolismästaren och ledamoten i Kgl. Krigvetenskapsakademien gett goda avtryck i beskrivningen av sitt ledarskap och därigenom påverkat synen på genderfrågor på ett mycket positivt sätt. Så är det otvivelaktigt. Han har utkämpat en och annan batalj med Polisförbundet och blottat en facklig splittring när hans eget fack, JUSEK, backat upp honom. Men så kan jobbet som chef vara.

Det är också förståeligt att både Rikspolischefen och justitieministern chockats även om jag tycker att en utbildad jurist och erfaren polisman som rikspolischef Bengt Svensson borde kunna klargöra att man inte är skyldig förrän en det finns en lagakraftvunnen dom. Det känns liksom som att man flyr sitt ansvar.

Saken är nämligen den att polischefen under många år tagit betalt i sin föreläsningsverksamhet. Denne polischef har under flera år uppträtt i offentliga sammanhang iförd uniform men fakturerande sig själv arvode. Detta är en typisk bisyssla.

Enligt 7 § lag (1994:260) om offentlig anställning § gäller att en arbetstagare hos en myndighet under regeringen inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Polisledningen har varit duktiga på att förbjuda enskilda polismäns verksamhet oavsett det handlat om att sälja släpvagnar på en lite ort i Norrland, sälja vapen. I några fall har man fått backa som arbetsgivare som till exempel när det gällde en polisman som på kommersiell basis ordnade överlevnadskurser eller när det gällde en polisman som var deltidsbrandman. Tidigare har jag i inlägget "Visst ska polismän få vara fritidspolitiker" skrivit om ett pågående rättsfall i Arbetsdomstolen där två polismäns bisyssla som ordförande i socialnämnden förbjudits av arbetsgivaren. Jag har i det fallet uttryckt förståelse för polismyndighetens beslut. Arbetsdomstolen lär avgöra ärendet under våren men man har i ett inhibitionsbeslut tills vidare tillåtit uppdragen för de enskilda polismännen.

Men nu är det dags för polisledningen att lägga pappren på bordet när det gäller den nu häktade före detta polischefen. Hur har man tänkt när det gäller hans bisyssla som uppenbart tillåtits. Han har trots allt uppträtt i uniform, berättat rätt intrikat om brottsutredningar samt talat på detaljerad nivå om det egna ledarskapet och polisens goda värdegrundsarbete.

Sådant ska definitivt en polischef göra men han ska inte ta betalt i egen ficka. Det skadar helt klart myndighetens anseende att en förhållandevis högt avlönad tar betalt för att berätta om polisen.

DN, DN, SvD

Bloggar om

1 kommentar:

Angelica Karlsson sa...

Jag instämmer helt i det du skriver. Självklart ska poliser (och polischefer) kunna föreläsa - men de ska inte få extra betalt vid sidan om. Urk.