2010-06-17

Akademisk fejd i annan skepnad

Idag tar förra universitetskansler Sigbrit Franke och förra chefen för utvärderingsavdelningen på Högskoleverket, Ragnhild Nitzler, till orda om universitetskanslers Anders Flodströms kritik mot regeringens proposition ”Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen”. De båda kritiserar Flodströms agerande och att han bland annat saknar empirisk grund för sin påståenden.

Intrigen får en lite knorr när man läser Frankes och Nitzlers slutord:
Ett litet tillägg: dagens inlägg på Högskoleverkets hemsida undertecknad av Anders Flodström väcker förvåning. Texten är skriven i jagform och handlar om kritik som skulle ha framförts från vårt håll då Flodström presenterade sitt förslag till nytt kvalitetssystem. Oss veterligt har ingen av oss tagit del av någon sådan presentation från kanslerns sida.

När jag läser Anders Flodströms text är det svårt att förstå vad Franke och Nitzler avser. Att Flodström skriver i jagform är helt naturligt eftersom han alltid haft en bloggliknanda ruta med rubriken "Universitetskanslern tycker". Jag kan inte heller med bästa vilja se att han påstår att de skulle påstå att de deltagit vid presentationen. Flodström säger " När jag föredrog Högskoleverkets förslag till ett nytt kvalitetssystem". Som jag ser det är en föredragning inte en punktuell och omedelbar handling. Föredragningar lämnas ju ofta över i skrift.

Universitetskanslern i sin tur var dräppande i ett inlägg häromdagen då han skrev att det är enkelt att förstå varför Sigbrit och departementet är överens. "De har båda en gammal syn på vad som är kvalitet i högre utbildning". Sådana sätt att uttrycka sig brukar kalla svepande och tendentiösa. Men de är roliga att läsa.

Denna debatt som nu spelas upp är en akademisk fejd i ny skepnad. Och som vanligt när det gäller dessa spännande fejder förstår man ingenting i sakfrågan.

SvD Brännpunkt

Inga kommentarer: