2010-06-25

PetimäterPer om hovets anakronismer


Bild: Lakejer på väg till Galärvarvet och slupen Wasaorden. Denna bild som jag tagit är också en typ av anakronism.
Anakronism innebär att ett föremål, begrepp, eller en händelse, placeras i fel tidsepok. Så är fallet om man läser presentationen av kungafamiljen på hovets webbplats. I Prins Daniels biografi kan man läsa att han föddes den 15 september 1973 på Universitetssjukhuset i Örebro. H.M. Konung Carl XVI Gustaf föddes på Haga Slott och H.K.H Kronprinsessan Victoria föddes på Karolinska sjukhuset den 14 juli 1977.

Vari ligger nu anakronismen?

Jo medan Kungens och Kronprinsessans födelseplatser anges som de hette vid tidpunkten anges den plats där Prins Daniel först såg ljuset med dagens benämning. Nuvarande Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) hette mellan 1964 och 2000 Regionsjukhuset i Örebro.

Det är roligt att vara petimäter. Särskilt som man ofta själv har fel eller är inkonsekvent. Men om man hade haft lite feeling för sjukhushistoria inom Hovet skulle man ha skrivit att Prins Daniel, som ju är riddare av Serafimerorden, föddes på Örebro lasarett. Fram till mitten på 1800-talet var ju lasaretten ur direktionshänseende kopplade till Serfimerriddare.

Off topic kan nämnas att H.K.H. Prins Carl Philip föddes på Kungliga Slottet medan Prinsessan Madeleine föddes på Drottningholms slott.

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: