2010-06-03

Volontärer är inte i stället för poliser


Det är oseriöst av Svenskan att på nyhetsplats indirekt propagera för beredskapspolisen samtidigt som man sprider fördomar om frivilligarbete i form av polisvolontärer. Att avskaffa beredskapspolisen är bra och anslagen kan lämpligen föras över till Hemvärnet.

Svenskan rör till det ordentligt idag när man berättar att Rikspolisstyrelsen föreslagit att beredskapspolisen ska läggas ned (här). Beredskapspoliser har andra yrken till vardags men har plikt att rycka in för att stödja Polisen när samhället utsätts för påfrestningar. Exempelvis vid naturkatastrofer och större eller allvarliga händelser. Det finns totalt ungefär 1.500 beredskapspoliser och Rikspolisstyrelsen konstaterar att beredskapspolisen har kostat skattebetalarna hundratals miljoner kronor sedan 1991. ­Under hela den perioden har delar av styrkan bara kallats in vid två tillfällen.

Av någon outgrundlig anledning har Svenskan en artikel med den spektakulära rubriken "Frivilliga vaktar vid bröllopet". I det som ska föreställa en nyhetsartikel haglar antydningarna och spekulationerna är helt tagna ur luften. Tidningen skriver:

Trots det enorma säkerhets­pådraget kring kronprinsessbröllopet kallas beredskaps­polisen inte in. Istället används poliser från andra län samt ett hundratal volontärpoliser – som jobbar gratis.
Denna text är som hämtad från en pamflett för de som hyllar organisationen men en beredskapspolis. Att polisen använder personal från andra län är inte ovanligt vid stora kommenderingar. Polisledningen vill naturligtvis använda den personal som är bäst skickad att sköta uppgiften. Att sedan ställa polisens volontärer mot beredskapspolisen är oerhört beklagligt.

Polisens volontärer är helt frivilliga och utför inget polisiärt arbete. De är inte tänkta att ta jobbet från polismän och är ingen "gratis arbetskraft". I stället handlar det om en länk mellan polisen och allmänheten och att frivilliga engagerar sig i detta är bara bra och skapar ett tryggare samhälle.

Personligen tycker jag att man ska föra över de medel som Myndigheten för samhällskydd och beredskap anslår till beredskapspolisen ska överföras till Hemvärnet. Hemvärnet kan utföra många bevakningsuppgifter och används redan idag vid naturkatastrofer. Hemvärnssoldater är lätta att skilja från polismän och de har inte polismans befogenheter. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det gagnar rättssäkerheten och tilltron till polisen att snabbutbildade personer uppträder i polisuniform med polismans befogenhet.

Bloggar om

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige och polisen behöver en förstärkningsresurs med polisiära befogenheter. Också viktigt att poängtera; Beredskapspolisen skall inte överta den ordinarie polisens arbete och inte heller de arbetsuppgifter som rör den så kallade kärnverksamheten.

Vidare anser beredskapspolisföreningen att det, varken ekonomiskt eller resursmässigt, är försvarbart att binda upp ordinarie polis med de arbetsuppgifter beredskapspolisen är utbildade för och tänkta att utföra.

Flera polismyndigheter har förstått behovet och vinsterna med beredskapspolisen men har blivit stoppad av Rikspolisen att få använda dom. Vems är då är ansvarig för att beredskapspolisen inte används?

Per Westberg sa...

JAg tycker att anslagen kan överföras till Hemvärnet. Det där med behovet av polismans befogenhet är överdrivet och lyckligtvis har vi aldrig haft så många poliser i landet som nu. De räcker till.

Eftersök är också Hemvärnet bra på.