2010-06-05

Den svenska brandstationen


I höst kommer den chilenska brandstationen Bomba Suecia i Huechuraba utanför Santiago att få två utrangerade brandbilar från Gotland. Det är ju rätt roligt att det finns en chilensk brandstation som heter Brandstationen Sverige och som bär devisen "Plikten framför allt". Stationen fick sitt namn 1974 för att hedra kung Gustav VI Adolf. Kungen avled den 15 september 1973 men den militärjunta som tagit makten den 11 september 1973 förbjöd snabbt brandstationen att använda namnet och den svenska flaggan fick man ta ned. Men efter juntans fall och demokratins återkomst tog man återigen upp namnet.
Lite petimäter kanske man kan kosta på sig att vara. Den chilenska brandstationen använder lilla riksvapnet som symbol. Enligt lag (1982:268) om Sveriges riksvapen är riksvapnen symbol för svenska staten. En volontärbrandstation i Chile är inte svenska staten. Men vad gör det.
Hade det däremot handlat om att använda symbolen i näringsverksamhet hade det varit värre. Enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar är det förbjudet att använda denna symbol utan tillstånd i näringsverksamhet. Tillstånd meddelas av Patent- och registreringsverket som är mycket restriktiva.

Inga kommentarer: