2010-06-21

Har vi en kontamination här?

Moderaternas skolpolitiske talesperson Margareta Pålsson skriver idag på SvD Brännpunkt:
Summan av vänsterpartiernas skolpolitik barkar raka vägen åt skogen.
Oftast går det raka vägen åt helvete och ibland barkar det åt skogen. Jag undrar om svenskläraren skulle skriva kontamination (sammanblandning av två uttryck) i marginalen om man skriver "barkar raka vägen åt skogen". Uttrycket barka åt skogen kommer från att man barkar av träd.

Inga kommentarer: