2010-06-13

Göteborgarnas vokabulär

Jag läser i Göteborgsposten att det kommunala företaget Familjebostäder under lång tid underlåtit att sanera lukten från en lägenhet där en avliden person legat under förrutnelse. Att människor dör ensamma i hemmet och blir liggande är tragiskt och borde inte kunna föranleda ens en göteborgare att plocka fram humorn. Men det är väl precis vad man gör när man skriver "dödsbo" i rubriken. Ett dödsbo, sterbhus eller stärbhus är ju ingenting annat än en avliden persons tillgångar och skulder. Lite kul ordvits får jag nog erkänna att det men eftersom begreppet återkommer i artikeln är det nog så att redaktören tror att hon hittat rätt ord.

I artikeln får vi oss även ta del av ett annat sällsynt ord som möjligen används mer i Göteborg än på andra ställen. "-Det har varit mycket otur med den svalen, säger Familjebostäders kvartersvärd Dennis Mussaka". Ordet svale betecknar en täckt gång längs utsida på en byggnads yttervägg. I Stockholm säger vi ofta loftgång. På sajten Folkmun uppges att svalen skulle vara ett göteborgsk ord för första våningen i ett trapphus eller bara "trapphus".

Som jag minns är det i princip två typer av flerfamiljshus i Kungsladugård. Dels charmiga landshövdingehus och dels klassiska funkishus. Hus med loftgång slipper man nog. Så i detta fall betyder nog svale just trappuppgång.

Enligt säker källa är svalelag benämning på de som bor på samma våningsplan.

Bloggar om

2 kommentarer:

Hasse sa...

Det ursprungliga betydelsen av "dödsbo" måste ju vara en död persons hem. Sedan har det fått en överförd betydelse. Så jag tycker det är helt OK att använda orden så här, i brist på annat ord. Och onekligen är lägenheten och dess innehåll en del av dödsboet.

Per Westberg sa...

Snarare en död persons bohag.
Kanske skulle man kunna säga "Lägenhet Post Mortem". :)