2010-06-28

Bra beslut i Södertörns tingsrätt

Rådman Lars Tomth uppfyllde med råge Tryckfrihetslagens krav på skyndsamhet när han idag lämnade ut stora delar av förundersökningen mot den sexbrottsåtalade före detta länspolismästaren. Det är naturligtvis ett grannlaga jobb att gå igenom ett så omfattande material och "hemligstämpla" de delar av materialet som kan röja målsägandens identitet eller på annat sätt omfattas av rättegångssekretesss. Det är en smula anmärkningsvärt att åklagaren inte kom fram till samma beslut.

Det är givetvis bra att materialet blir offentligt och att processen är så öppen som bara är möjligt. Men samtidigt är det viktigt att skydda målsägare som utsatts för oerhört kränkande brott.

Däremot kan "kriminalreportrarnas" stora intresse för just förundersökningarna ifrågasättas. Förundersökningen är viktig för åklagaren men när domstolen avgör saken gör man det på vad som framkommit under rättegången. Vi har tidigare sett exempel på att media och allmänhet spekulerar vilt och drar anmärkningsvärda och felaktiga
slutsatser av förhör, bilder och kriminaltekniska provresultat. På goda grunder kan man oroas över att nämndemän som meddomare rycks med av tidningsrapporteringen och präglas av förundersökningens framställningar förmedlade genom media snarare än vad som framkommit i sakframställning, förhör och pläderingar.

Vi kommer snart se denna förundersökning publicerad som torrentfiler på Internet och i diskussionsfora kommer det att börja spekulares hej vilt. Inte ens målsägarnas identitet kommer att vara fri från spekulation. Detta är en negativ sida av offentligheten och kan givetvis leda till att åklagarna undermedvetet lägger mer av utredningsmaterialet i slasken. Det vill säga att de underlåter att ta med material i den slutliga förundersökningen.

SvD, DN

Bloggar om

Inga kommentarer: