2010-06-27

En liten kollision mellan sedvana och Successionsordningen


Många frågor har en senaste tiden ställts om Sveriges Kungahus. Men en subtil fråga verkar man ha missat. Det är nämligen inte helt lätt att skilja på Kungafamiljen, Kungliga Huset och den Kungliga familjens övriga medlemmar men så här är det:

Kungafamiljen
Kungafamiljen består av Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine.

Det Kungliga huset
Kungafamiljen ingår tillsammans med Prinsessan Lilian och Prinssesan Birgitta i Kungliga Huset. Prinsessan Birgitta är ju som bekant gift med en prins.

Kungliga Familjens övriga medlemmar
Sedan kan vi konstatera att Kungliga Familjen också existerar. Det är under benämningen Kungliga Familjens övriga medlemmar och där återfinns Kungens systrar, Prinsessan Margaretha - Fru Ambler, Prinsessan Désirée - Friherrinna Silfverschiöld, och Prinsessan Christina - Fru Magnuson.

I Kungliga Familjens övriga medlemmar har vi också Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg, Grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborg och Prinsessan Kristine Bernadotte.

Successionsordningen ger en delvis annan bild
Dessa subtiliteter är inte reglerade utan följer väl någon form av tradition och vad kungen själv bestämmer. Men när det gäller begreppet Kungliga huset finns det faktiskt reglering i Successionsordningen. Bland annat gäller att prins och prinsessa av det kungl. huset ej må gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej heller utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Och här finns även regleringen att de som har successionsrätt ska bekänna den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är. Prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket.

Möjligen ser man här en kollission mellan Successionsordningen och praxis. Prinsessan Lilian och Prinsessan Birgitta har ju inte successionsrätt. Inte heller Prins Daniel har successionsrätt men han ingår lika fullt i Kungliga Huset.

Om 300 år kommer cirka 28 000 personer tillhöra Kungliga Huset och ha successionsrätt om nu inte någon av dem råkar ta avstånd från den evangeliska läran. :)

1 kommentar:

Emil Vikström sa...

Jag har försökt hitta den oförändrade Augsburgiska trosbekännelsen men enligt Wikipedia är skriften försvunnen. Stämmer det, eller finns detta viktiga dokument kvar någonstans?