2010-06-26

Bernadotte från det kungliga Örebro


Bild: Sitt i båten tänkte jag när jag tog denna vackra bild på brudparet framför Dannebrogen. Men det gäller inte på slupen Vasaorden med en örlogskapten vid rodret. Och vi som satt i båten och inte konsekvent, likt Herman Lindqvist, uttalade oss tvärsäkert om Prins Daniels namn fick småningom veta att han hette Olof Daniel Bernadotte Westling när han här vinkade åt oss som stod på Skeppsholmsbron.

Så kul att TT nu, efter Kyrkans Tidnings och Expressens artiklar, äntligen bekräftar min tre dagar gamla nyhet om Prins Daniels officiella namn.

Med namnet Olof Daniel Westling Bernadotte ser vi en ny namntradition i Kungafamiljen. Det passar egentligen ganska bra att just Daniel får bära kungaättens namn som efternamn. Daniel är ju född på dåvarande Regionsjukhuset i Örebro och är döpt i medeltida Almby kyrka (1100- eller 1200-tal). När Daniel döptes, liksom idag, ingick Almby i Örebro kommun. Och det var ju sommaren 1810 som en urtima riksdag sammanträdde i Örebro. Nikolaikyrkan fungerade som rikssal och här utsågs prinsen av Pontecorvo, fältmarsalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Örebro och namnet Bernadotte hör ihop.

Det är inte konstigt att Konungen i ett tal i Arboga freudianskt uttalade "Kära Örebroare".

Kyrkoordnaren 2010-06-23, Prins Daniel har numera efternamnet Bernadotte

Bloggar om , , , ,

Inga kommentarer: