2008-12-20

Bokhandelsfynd

Idag besökte jag några boklådor och gladdes över långa köer.

I en söderförorts bokhandel, där Mia Törnblom satt och signerade sina böcker, hittade jag en bok som inte kommit ut ännu. Enligt både förlaget och författaren (som är debutant) kommer boken först den 12 januari 2009. Jag har nu läst en fjärdedel av boken och är inte besviken. Jag avvaktar med en recension till dess boken utgiven på riktigt.

I boken är affirmation ett viktigt inslag men på ett något annorlunda sätt än som ett positivt mantra. I Nationalencyklopedien förklaras affirmation som en i nyandligt färgade livsåskådningar positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter. Den grundläggande idén bakom användning av affirmationer är enligt NE att varje människa skapar sin egen verklighet. Genom sina tankar drar man till sig vissa typer av omständigheter.

Affirmation är inte riktigt min grej men tanken svindlar. Lite voodo kan man ägna sig åt om man är arg.

Inga kommentarer: