2008-12-25

Ingen bunker men vad är det?

DN berättar att det bildats en grupp på Facebook för att köpa en bunker i Gävle som just nu är till salu. Vad DN dock inte berättar om är att det nu bildats en annan grupp på Facebook som bestämt sig för att köpa samma objekt. Att det kostar drygt 400 000 kronor om året att drifta en sådan anläggning talar man tyst om.

Egentligen är detta bergrum i Järvsta en ganska tråkig historia. Från att ursprungligen ha använts av Flygvapnet övertogs det i mitten av åttiotalet av Gävle kommun för att ingå i civilförsvarsorganisationen. Räddningsverket rustade upp bergrummet men 1994 ändrades organisationen och bergrummet blev över.

Men till saken hör att min okulärbesiktning ger vid handen att det inte rör sig om en bunker. Men å andra sidan brukar man ju i allmänt tal använda termen bunker om vissa underjordiska anläggningar. Man talar till exempel om Hitlers bunker.

Källa: Kommunstyrelsen i Gävles sammanträde 2003-11-27, punkt 19

Inga kommentarer: