2008-12-24

Jägare är inte alltid seriösa

Jag har inget emot jakt och skulle själv kunna tänka mig att jaga. Det är viktigt med viltvård men ibland blir man fundersam över hur jägare uttalar sig.

Igår kväll körde hemtjänspersonal från Tierps kommun på ett lodjur utanför Hållnäs i norra Uppland. Upsala Nya tidning har en bild på en vacker hona som var ett år och vägde 15 kilogram enligt polisen.

Naturligtvis intervjuar man en jägare som går igång på ämnet lodjur. - Lodjursstammen är stor och stark, det är helt klart. Vi vet ännu inte exakt hur stor den är, men så snart snön faller ska vi göra en ytinventering. Men det är väldigt många när de börjar bli påkörda av bilar, säger Håkan Nylund, vice ordförande i Uppsala läns jägareförbund.

Man blir bekymrad över en så förenklad bild. Det är väl ganska klart för de flesta att rådjuren varit alldeles för många de senaste åren. Hade man frågat en trädgårdsodlare hade nog åsikten varit en annan. En som möjligen är glad för många rådjur är också fästingen som ofta har rådjuret som värddjur.

Man tar sig för pannan över hur seriös en företrädare för jägarna är när han uppskattar stammens storlek genom att konstatera att de är väldigt många när de börjar bli påkörda av bilar.

Från Svenska Jägareförbundets webbplats saxar jag en mer nyanserad bild på lodjuret:
Lostammens ökning och artens återkomst i stora områden som varit utan lodjur under lång tid är en framgång i arbetet för ökad biologisk mångfald. Arten uppmärksammas mycket och uppskattas av många människor, inte minst som en symbol för vildmark. Lostammen anses av många också vara en värdefull tillgång som jaktlig resurs.
Om sedan Svenska Jägareförbundets Handlingsplan för lodjuret är ansvarsfull vet jag inte. Men lika tendentiös som Upplandsjägaren är den inte.

Bloggar om , ,

UNT, De körde på lodjur

Inga kommentarer: