2008-12-07

Man ska inte ändra ett koncept


Tvärtemot vad många tror är X2000 inte något tåg. X2000 är i själva verket ett koncept och i konceptet ingår godis, frukt, trådlös uppkoppling och möjlighet att köpa oaptitlig mat på biljetten. En del i konceptet är att tåget går fort och numera avgår också tåget en minut före ordinarie avgångstid om det avgår alls. Med koncept menas i organisationsteorin en bärande idé eller en grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall kombineras eller samordnas. Snabb resa, bekväma stolar, vänlig personal och fräsch frukt. Höghastighetstågen som alla tror är X2000 har litteran X2 med underlittera UA2, UB2 eller URB2 på mellanvagnarna. Manövervagnarna heter UA2X eller UB2X.

Efter problem med driftstörningar justerade SJ konceptet X2000 för några veckor sedan. Man placerade nämligen reparatörer på vissa avgångar så att dessa skulle kunna fixa eventuella fel snabbt och effektivt. Man tänkte sig väl att de skulle kunna göra kraftfulla insatser när fel uppstod mellan till exempel Katrineholm och Norrköping. Men reparatörskonceptet blev kortlivat. De ambulerande reparatörerna kan tydligen inte göra tillräckligt mycket och dessutom blir belastningen för hård på de kvarvarande kollegorna ute i Hagalund.

Uppenbarligen blev det fel igen. När man inför nya inslag i ett koncept måste man vara säker på att de befrämjar hela konceptet. Frågan är om SJ ska skrota konceptet X2000 eller tågen X2!

SvD
Bloggar om , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Du, som känner till X2000 tågen.Vet ju också om varför X2000 tågen har haft en massa problem med spruckna hjulaxlar som i enstaka fall har resulterat i urspårningar.
X2000 tågens mjuka boggier eller snarare hjulaxlarnas mjuka infästningar - den som tillåter att axlarna rör sig några grader i sidled självmant skapar också en massa små vibrationer med sina ständigt självinställda axlar.Dessa vibrationer med ett antal tons tryck på varje hjulaxel gör att sprickorna vidgas lätt.
X2000 tågen är ju inga lätta tåg, ta loket som väger 173 ton.
De mjuka boggierna eller snarare hjulaxlarna är en förutsättning för att X2000 tågen skall kunna köra med högre hastighet trots Sverige kurviga banor.
Men baksidan är att X2000 tågens tekniska meriter skapar problem på sikt.Nu,är det snart 20 år sedan de sattes i trafik.
Om 20 år finns de definitivt inte kvar på banorna.
Gröna tåget som Du är väl bekant med ,antar jag, utgår ifrån ett modernt tåg som är motorvagnståget Regina.Det kommer ej att finnas några lokdrivna persontåg i Sverige i framtiden.
Redan idag har Reginatågen elmotorer av PM-typ, i framtiden får vi troligen än mer eleffektiva traktionmotorer i våra persontåg helt utan lindade spolar.Om ett år skall ett nytt elmotorkoncept från MagComp presenteras.