2008-12-24

Svenskar kör med ansvar


Igår gjorde jag en bilresa fram och åter Stockholm - Örebro. Dagen före julafton lär vara en av årets trafikfarligaste dagar. Jag förvånades och gladdes över hur ansvarsfullt alla bilister körde. Med farthållaren på högsta tillåtna hastighet blev jag endast omkörd en gång. Det var en Audi A8 som susade förbi utanför Eskilstuna och det vore en överdrift att påstå att han körde oaktsamt.

Vågar jag tro att dryga bötesbelopp, körkortsåterkallelser, automatisk hastighetsövervakning och polisövervakning faktisk ger effekt. Men tyvärr såg jag inte en enda målad polisbil förrän jag återvände på kvällen till Tyresö.

Personligen tror jag att gps:en också hjälper till att få folk att hålla hastigheterna. Folk vet på förhand när de kommer fram och hetsas inte.

Bloggar om

Inga kommentarer: