2008-10-04

Dags att byta flagga?


Afghanistan är av olika skäl ett ämne som upptar mycket av samtalen i familjen just nu. För mig innebär det att jag dammsuger allt som har koppling till Afghanistan. Jag läste till exempel i danska Politiken idag en väldigt rolig historia om en dansk polisman som är besviken över att en kollega fått uppgiften att vara FN:s polischef i Kabul. Vill du skratta lite kan du läsa i Politiken om landbetjent A. Svendsen och hans hund Rollo som inte fick jobbet i Kabul. Om jag var tjuv i Danmakr skulle jag vilja gripas av Svendsen.

Men så läser jag i DN att SIDA hos Statsheraldikern ansökt om att få använda lilla riksvapnet i samband med ett projekt i Afghanistan. Man vill nämligen inte använda den svenska flaggan som ju är prydd med ett kors. Detta kan uppenbarligen rendera problem. Statsheraldikern har granskat Sidas önskan och han skriver att "Riksvapnet är en statssymbol som här markerar svenska statensengagemang i projektet. Den är fri att använda för alla statliga verksamheter".

Det tycker jag låter bra. Lilla riksvapnet, liksom Stora riksvapnet är väldigt vackra vapen. Jag såg dock att Riksheraldikern nyligen godkänt Lotterinspektionens vapensköld. Den imponerar inte. En riktig nit skulle man kunna säga. Se bild.

Inga kommentarer: