2008-10-07

Skriva om ditt jobb - Tisdag


Bild Höga kustenbron 7 oktober 2008. E4:an är ingen höjdare men en solig höstdag uppe vid Höga kusten är helt okej. 2010 öppnar Botniabanan och då hoppas jag att man kan åka tåg till Umeå på ett smidigt sätt.

08.30 morgonmässa i Härnösands domkyrka.

09.15 föreläsning och samtal med kyrkoherdarna i Härnösands stift. Det är alltid roligt att få input och exempel från verkligheten.

11.45 biskopen avslutar kyrkoherdesamlingen och domprosten tackar
biskopen.

12.00 lunch.

13.15-15.45 bilfärd till Umeå. Bil är ett rätt innefektivt sätt att färdas på. P1 är inte vad det varit och att snacka i mobiltelefon känns inte helt bra.

16.00-17:45 föreläsning på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Roligt ämne med många frågor. Huvudmän för Strömbäcks folkhögskola är EFS Västerbotten, Luleå stift och Umeå kyrkliga samfällighet. På folkhögskolan finns allmän linje, journalistutbildning, Musikalakademien och teckenspråktolkutbildning.

18:00-18:40 middag med kursdeltagarna.
19:40 flyg från Umeå till Stockholm Bromma.

22:05 i bostaden

Inga kommentarer: