2008-10-04

Det blir bara värre


Finansoron fortsätter sätta spår i svenskarnas bilköpande skriver SvD. Under september registrerades 22 777 nya personbilar detta innebär drygt fyra procent färre nyregistreringar än under september 2007.
Att påstå att finansoron sätter sina spår är nog en överdrift. Möjligen handlar det om konjunkturavmattningen. Lejonparten av de bilar som nyregistreras är ju beställda för sommaren. Själv beställde jag bil i april men har ännu inte fått caretan. Av detta kan man dra slutsatsen att de kommande månaderna kommer att visa på dystrare siffror.
Bil Sweden skriver i ett pressmeddelande att miljöbilsregistreringarna ökade med 105 procent. Detta ser man också effekten av. Varje morgon när jag går till bussen registrerar jag priserna på Statoils skylt. De senaste veckorna har bensinpriset minskat medan E85 dragit iväg.
Nu tycker jag inte att det är någon nackdel med höga bränslepriser. Det är i själva verket ett bra stimuli att undvika bilen.
Bloggar om

Inga kommentarer: