2008-10-13

Randomiserar


-Endast Stockholm randomiserar, sa en reporter på TV4 Nyheterna alldeles nyss. Reportaget handlade om att man i vissa län drar PRIO 1 på ambulanser vid misstänkt stroke medan man i andra larmar på det lägre prioriteten - PRIO 2.

I Stockholm håller man tydligen på med någon form av undersökning och randomiserar det vill säga gör ett slumpmässigt urval. Men är randomisering ett ord som finns i gemene mans ordförråd?

Förvisso har vissa hittat random i CD-spelaren men är inte detta ett väldigt svårt ord?

Nu kan det låta sanslöst att bedriva ett forskningsprojket där slumpen avgör hur larmoperatören ska agera. Men jag inser att randomisering är en forskningsmetod som man ibland måste ta till för att avgöra hur man ska bedöma olika typer av medicinska insatser. Det är inte SOS Alarm som hittat på systemet med randomisering, utan landstinget som med forskningsprojektet HASTA vill kontrollera om snabbt omhändertagande är av värde för patienten.
Det är synd om man försöker göra partipolitik av detta. Det är lätt att säga att alla strokepatienter ska ha ambulans på PRIO 1 men om det nu visar sig att det i normalfallet inte innebär bättre prognos handlar det ju om att ambulanser kan avdelas till andra insatser.
Det är alltså inte helt rätt att enkelt döma ut ett sådant här forskningsprojekt som oetiskt.

TV4 Nyheterna, Dra lott om stroken

Läs manualen för SOS Alarm HyperAkut STroke Alarm – HASTA

Inga kommentarer: