2008-10-03

Nominerad men inte utnämnd

Dagen skriver att sju lärare vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet protesterat mot utnämningen av generaldirektör Per Eriksson som rektor för Lunds universitet.

Om man ska vara petimäter handlar det om att universitetsstyrelsen nominerar rektor och att regeringen utser befattningshavaren.

Anledningen till upprördheten från ett litet antal lärare är att Per Eriksson tillhört en pingstförsamling. Numera tillhör han Hyllie Park-kyrkan, en frikyrkoförsamling som är ansluten till Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan.

Att man kan vara besviken över att den egna kandidaten inte når hela vägen fram kan jag förstå. Men när de dissar en civilingenjör och teknologie doktor med en professur i signalbehandling för att han tillhör pingströrelsen måste omdömet hos de kritiska lärarna ifrågasättas.

Kritikernas upprördhet är inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet skulle jag vilja påstå. Snarare är det barnslig besvikelse och fördomar som skymtar fram. Bedöm Eriksson för hans forskargärning, hans framgång som rektor för Blekinge högskola och hans insatser i Vinnova. Inte för hans trosutövning.

Sydsvenskan skriver också i ämnet

Inga kommentarer: