2008-10-11

Kultur är det allmännas ansvar

Marknaden visar nu att det inte är en framgångsrik kulturpolitik att hävda att kultur inte ska vara en uppgift för det allmänna med en stark skattefinansiering.
När den så kallade IT-entreprenören Johan Staël von Holstein utsågs som ledamot i statliga Kulturrådet var det många som oroades för en kulturskymning. von Holstein var snabbt ute och agiterade för sin marknadsliberala kulturhållning vilken väl kan sammanfattas i att sponsring och inte skattemedel ska finansiera kulturutbudet. Efter att ha uteblivit från flera styrelsesammanträden avgår von Holstein "frivilligt" i början av september (SvD). Möjligen anar man att han genom fördjupad kunskap inser att hans marknadsliberala teorier inte har förankring i verkligheten.

Att vi måste ha en stark offentlig finansiering i kultursektorn blir mycket uppenbart om man läser Barometern idag. Tidningen berättar att glaskoncernen Orrefors Kosta-Boda vill sälja sina glassamlingar och glas- och pappersarkiv för kring 35 miljoner kronor. Ägaren Torsten Jansson förespråkar ett glasmuseum ägt av offentligheten som skall sponsras av glaskoncernen med tre miljoner om året. Hoppet står nu till att Emmaboda, Nybro och Lessebo kommuner tar ansvaret.
Alternativet till att kommunerna tar ansvar är att samlingen säljs ut på marknaden och att ett småländskt kulturarv hamnar i förskingringen.

Torsten Janssons agerande är ansvarsfullt. Hans uppgift är att rädda ett blödande företag. Det är rimligt att det allmänna tar ett ansvar särskilt som samlingarna idag förvaras i arkiv och depåer.

Östran skriver också i ämnet

Off Topic
Om Orrefors Kosta-Boda har glassamlingar vad skulle då GB Glace ha. Glasssamlingar?

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: