2008-10-25

Man kan inte uppbåda en opinion som inte finns

Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund oroas över att det verkar finnas en majoritet i riksdagen för att begreppet äktenskap ska omfatta även samkönade äktenskap. Hon skriver att det krävs en ännu tydligare, bredare och intensivare opinionsbildning än hittills. Kunde allmänna opinionen mobiliseras i den tekniskt komplicerade frågan om FRA-lagen borde detta vara fullt möjligt även i äktenskapsfrågan, menar hon.

Vad Elisabeth Sandlund bortser ifrån är att folk i allmänhet, till skillnad från FRA-frågan, inte bryr sig i detta med legaldefinitioner av ordet äktenskap. Man kan inte uppbåda en opinion som inte finns.

Göran Hägglund är inte övertygande i sin ståndpunkt. Man anar att han egentligen inte är engagerad i denna fråga utan bara därtill nödd och tvungen.

Intressant

7 kommentarer:

A.P.SE sa...

FRA debatten var konstruerad av ett antal bloggare. Det fanns ingen folklig opinion mot denna. I så fall hade fler än de 300 personer stod på Sergels Torg demonstrerat.

Leif Ekstedt sa...

Äktenskapslagen bör omfatta alla par som önskar leva tillsammans. Juridiskt hållbart kontrakt.
Staten sköter registrering.Den registreringen ger möjlighet till kyrklig aktivitet i form av vigselceremoni.
Men kyrkorna tycker olika ,alltså blir lösningen hur de behandlar välsignelseakten olika.
Svenska Kyrkan gör det gärna har jag uppfattat. Det handlar om marknadsandelen har någon kyrklig dignitär sagt mig.
Alla kyrkor måste fatta egna beslut.
Tänk om staten föreskrev att Bajen skall ha kolsäckarnas dress under hemmamatcherna? Alltså en fri kyrka är starkare än en politiskt infekterad.

Anonym sa...

Sanningen är att opinionen redan är överkörd. Folk har för länge sedan lärt sig att det inte löner sig att gå emot en så tydlig MASSMEDIADRIV.
Nöjesindustrin är full av homosexuella som har haft alla möjligheter att få fram sitt budskap.
Hade journalister varit neutrala så hade vi inte haft denna situation. Politikerna är bara rädda för att gå emot opinionen. Likadant är det med Svenska kyrkan.
Men man kommer att se att det är de som står fast vid en sund ståndpunkt som kommer att vinna respekt i längden.
De förstår nämligen att bibeln har rätt när den säger att man kommer att gå allt längre i synd.
Detta problem beror på att man lämnat Gud och bara vill leva för sina njutningar.
Stå på er kd!

Leif Ekstedt sa...

Blanda inte ihop politik och religion.
Men det har inte de politiska partierna insett.
Indirekta val till stiften och uppåt rensar bort både mina favoriter M och S son båda är lika
attraherade av makten som gay:arna är av varandra.
Men en fri kyrka har inte insett det. Synd.
Men ändå är jag för en gemensam äktenskapslag.

Niklas Starow sa...

@ a.p.se

300 på Mynttorget + 500 på Sergels torg + 1000 i göteborg + 250 i Malmö

=
drygt 2000 personer.

Räkna då med att snittet på Sergels torg var ca 500 personer men det var så under 4 timmar, tror du att dessa var där hela tiden eller tror du att folk kom och gic?

Jag skulle tippa på att större delen av de som var där kom och gick, vilket skulle göra totalsumman ganska mycket större.


Motståndet mot FRA-Lagstiftningen var stort och är så fortfarande, trots regeringens vilja att sopa det under mattan och tiga ihjäl oss.Vad gäller äktenskapsbalken så anser jag att den ska både vara köns- och mängdneutral.

Men ingen ska kunna tvingas att förrätta en vigsel.

Simon Wämmerfors sa...

Det är mycket väsen och politisk aktivitet om något så obetydligt som ett namnbyte. För det är judet allt handlar om. Alla har redan rätt att ingå äktenskap, lagen bryr sig inte det minsta om sexuell läggning. För homosexuella par finns redan ett helt likvärdigt alternativ i partnerskap. Vi pratar alltså om att omdefiniera ordet av populistiska och politiska orsaker.

Sedan pratas det mycket om att alla som önskar samleva ska få gifta sig. Jag undrar om det är någon utom extremliberaler som verkligen menar det?

Anonym sa...

Är inte en indirekt logisk konsekvens av en könsneutral äktenskapslag att barn kommer att kunna få fler än två vårdnadshavare?

Barn födda inom äktenskap - till skillnad från samboskap och jag tror partnerskap - räknas automatiskt som barn till både mannen och hustrun. Hade man varit sambo hade mannen behövt skriva på ett faderskapsintyg.

Om en kvinna i ett könsneutralt äktenskap får ett barn borde logiskt sett hennes fru automatiskt räknas som fru. Om den biologiska pappan vill finnas med som vårdnadshavare skulle barnet alltså få tre vårdnadshavare.

Jag är inte riktigt säker på om detta stämmer. Vet Per W något om detta? Barnens roll vid en framtida könsneutral äktenskapslagstiftning har ju diskuterats ytterst lite, men försök har gjorts från Kd att lyfta framfrågan om bl.a. "Faderskapspresumation" (är osäker på om jag minns ordet rätt).

Problemet med antalet vårdnadshavare skulle ju också kunna lösas genom att bara den biologiska modern blev vårdnadshavare och att vårdnadshavare nr 2 var den som frivilligt åtog sig detta, men då skulle mannen i särkönade äktenskap alltså berövas rätten att autmatiskt räknas som fader.