2009-11-21

Anklagelser om sexuella trakasserier måste ha lite substans

Jag läser i Gotlands Tidningar att ett telefonsamtal från telemarketingföretaget Visby Ringmur polisanmälts av en kvinna som sexuellt ofredande. Kvinnan noterade på sin mobil att hon hade ett missat samtal. Samtidigt hade hon i sin telefonsvarare ett viskande samtal med sexuella anspelningar. Kvinna gjorde på den grunden kopplingen att ofredandet kommit just från det gotländska telemarketingföretaget.

Givetvis är det rätt att polisanmäla sådana här saker men det är helt uppåt väggarna att Gotlands tidningar okritiskt skriver om anmälan när det finns så lite substans. Helt klart måste många läsare uppfatta det som att det verkligen var någon på telemarketingföretaget som stod bakom trakasserierna.

Sannolikheten att företaget är oskyldigt utpekat är mycket stor. Alla med en mobiltelefon vet att man inte alltid kan dra parallell mellan missat samtal och samtal intalade i mobilsvar. Två vanliga anledningar till att samtal hamnar i mobilsvar är att mobilen saknar täckning eller att linjen är upptagen. Att snuskgubbar ringer från öppna nummer lär nog också tillhöra ovanligheterna.

Gotlands Tidningar borde ha avstått publicering av denna nyhet. Det är förtal av Visbyföretaget.

Inga kommentarer: