2009-11-29

Enquist plagierar inte - Småskolelärarinnor frälste många

Att anklaga en namnkunnig författare för plagiat är en väldigt allvarlig sak. DN gör nu jämförelser mellan en text skriven av Richard Dahl, höjhoppare, em-guldmedaljör, vinnare av bragdguldet m.m. samt utdrag ur Per Olov Enquist roman Ett annat liv från 2008. Man finner slående likheter där Dahl redan 1988 berättat hur han inför EM-tävlingarna är väldigt nervös men möter sin djupt religiösa småskollärarinna som berättar hur hon ska be för honom. Nervositeten släpper och tävlingarna lyckas väl.

– Jag har hört den så länge jag kan komma ihåg. Bland annat har min farfar berättat den. Jag har aldrig tänkt tanken att den inte skulle vara sann, säger nu Per Olov Enquist till DN.

Och tänk jag tror att Enquist har rätt och att Dahl säkert upplevt detta. Det är nog många som har erfarenheter att de mött någon som bett för dem och att detta förändrat deras liv dramatiskt. Självklart traderar många sådan upplevelser muntligt. Att det denna gång slumpar sig till att handla om höjdhopp är inte särskilt konstigt. Inte heller det faktum att det handlar om den gamla småskollärarinnan som dyker upp som Kristusgestalt är särskilt förvånande. För den som är uppväxt på 30-talet och tidigare är just småskollärarinnan förenad med religiösa erfarenheter. Hon var inte sällan väldigt from och hon ledde barnen i psalmsång och andakt. Jag vågar påstå att det är många som i vuxen ålder träffat sin gamle lärare som lovat be för dem.

Att på dessa grunder överhuvud antyda att Enquist gjort sig skyldig till plagiat är en smula märkligt.

GP, SvD

Bloggar om

Inga kommentarer: