2009-11-02

Hoppas vargen drar norrut

LRF i Skåne och Skånes Fårintressenter ansöker nu om skyddsjakt på den varg som den senaste veckan angripit tamboskap i norra Skåne. Eftersom det är ogörligt att flytta vargen är jag rädd att Naturvårdsverket kommer att besluta om skyddsjakt som är den sista förebyggande åtgärden för att förhindra ytterligare allvarliga skador i ett område. Denna varg lär vara samma varg som i somras uppehöll sig i Småland och Blekinge och den klarade sig då undan beslut om skyddsjakt tack vare att den lämnade Blekinge. En annan chans att klara sig undan skyddsjakt skulle kunna vara att vargen inte är ensam. Enligt uppgifter i Skånska Dagbladet kan så vara fallet. Om man inte kan vara säker på vilken varg som står för fårfrossandet kan det vara et skäla att inte bevilja skyddsjakt.

Jag säger till vargen: -Stick norrut och sluta äta får. Annars kommer det att gå illa. Tyvärr.

Skyddsjakt måste finnas och tillämpas med restriktivitet på vissa individer som gör skada. Detta ökar toleransen för rovdjuren hos befolkningen och så vill i ha det. Nu är det Naturvårdsverket som beslutar om skyddsjakt. Men från årskiftet flyttas besluten till länsstyrelserna. Jag är skeptisk till den utvecklingen. Risken är stor att länsstyrelserna inte förmår hålla emot lokala opinioner. Likaså är det risk att bedömingen av kriteriet "hot mot artens fortbestånd" inte kan bedömas på regional nivå.


Sydsvenskan, Kristianstadsbladet


Bloggar om ,

Inga kommentarer: