2009-11-29

Låt konungen vila i frid

Det är ett egendomligt faktum att man ännu en gång ska öppna Karl XII:s kista för att undersöka spår från den kula som ändade hans liv 1718. Nog borde gravfrid få råda någon gång. Det räcker med att kungen vanhedras år efter år när tokstollar ägnar sig åt kransnedläggning och annat trams. Att lägga ner en krans är givetvis fint men i detta fall handlar det om fel vänner. Att de är totalt historielösa är ingen överdrift.

Idag skriver Herman Lindqvist en krönika i Aftonbladet under rubriken "Karl XII:s död ger inte forskarna någon ro". Lindqvist avslutar:
Redan nu hörs kritiska röster. Många forskare menar att hur man än mäter och undersöker kraniet kommer man aldrig att kunna bevisa att kungen mördades, än utpeka en mördare. Det finns därför många som vill låta Karl XII vila i frid
Per Hansson på Östersundsposten skrev den 22 oktober en ledare i ämnet. Han avslutade sitt ledarstick:

Myten om Karl Xll kan gott få leva vidare. Om han föll för en norsk kula eller en svensk knapp kvittar. Har vi spekulerat i 191 år kan vi gott fortsätta. Han dog och med honom föll den svenska stormaktstiden sönder och samman. Det räcker så.

Bloggar om

Inga kommentarer: