2009-11-20

Nu har nog KD hamnat i anakronism och grandiositet

Det är inte bra när man som politiker har självbilden att man står för allt gott och att man för en kamp i Don Quijotes anda. Något av detta andas idag på DN Debatt när den Kristdemokratiske riksdagledamoten Désirée Pethrus Engström på goda grunder reagerar på hur SVT, i programmet ”Ett fall för Louise”, låter barn i kris framträda utan skydd för sin identitet. Vanan trogen ropas på lagstiftning. Litet tajtigt faktiskt.

Men Pethrus Engström sätter nog sitt parti i centrum lite väl mycket när hon skriver:
Det är inte mer än 15 år sedan Kristdemokraternas förslag om att förbjuda barnpornografi ansågs vara en omöjlighet med tanke på yttrande- och tryckfriheten. I dag är alla överens om att barnpornografi ska vara förbjudet. Nu är det dags att återigen sätta barnet i centrum i den nya medievärlden.
Sanningen är att barnpornografiförbudet infördes 1980 - för knappt 20 år sedan. Besluten hade fattats genom grundlagsändringar i slutet av 70-talet och den minnesgode vet att Kristdemokraterna då inte var representerade i riksdagen. Det var först 1985 som partiledaren Alf Svensson kom in i riksdagen genom en valsamverkan med Centerpartiet. Inititativet att kriminalisera framställning och spridning av barnpornografi kom fram genom en bred politiskt förankring. Det fanns kritik från delar av moderaterna och enskilda debattörer men framgången är det nog inte helt rätt att tillskriva just Kristdemokraterna.

När Désirée Pethrus Engström backar 15 år tillbaka i tiden avser hon nog utvidgningen av brottet som innebar att innehav kriminaliserades. Men inte heller där kan Kristdemokraterna tillskriva sig äran. Samtliga riksdagspartier hade motioner i ämnet.

När Désirée Pethrus Engström backar femton

Inga kommentarer: