2009-11-07

Men varför köpte inte föregångarna loss domänerna?


Nog är det lite pinsamt att den myndighet som enligt sin instruktion ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet hamnar i ett läge där den eget påhittade förkortningen redan är upptagen som domännamn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har köpt rätten till domännamnet msb.se för 950 000 kronor. Orsaken är att så mycket e-post till myndigheten hamnat fel och i stället kommit till det städgrossistföretag som idag anväder domännamnet.

Problemet att någon annan äger domänen för den förkortning man vill ha är knappast något nytt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en sammanslagning av Räddningverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för Psykologiskt försvar och båda de sistanämnde myndigheterna hade samma problem som den nya myndigheten. Krisberedskapsmyndigheten förkortades KBM och domänen kbm.se ägdes av ett företag som levererade städsystem. Styrelsen för psykologiskt försvar förkortades SPF precis som Sveriges Pensionärsförbund. Domänen spf.se ägs dock av Siljans plastteknik AB vilka inte har någon webbplats.

Frågeställningen är alltså långt ifrån ny och nog är det lite pinsamt att den myndighet som enligt sin instruktion ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet hamnar i ett läge där den eget påhittade förkortningen redan är upptagen. Det borde man ha tänkt på. Redan det omständliga namnet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap borde ha fått vrningsklockorna att ringa när regeringen höll på med sitt remissförfarande. Men dåvarande Styrelsen för pskologiskt försvar sov uppenbarligen.

Inga kommentarer: