2009-11-06

Centern borde byta sin rättspolitiske talesman

För ett par dagar sedan gick bloggosfären igång i hätska utfall mot en dom som gällde rätten till nödvärn. Aftonbladet skrev en tårdrypande historia om en man i Dalarna som dömts till ett års fängelse för grov misshandel efter att ha som tidningen påstod "avbrutit ett överfall på en kvinna". Aftonbladet och stora delar av bloggosfären ondgjorde sig över att mannen, som ingripit och hävdat nödvärn, fick ett strängare straff än den man som "överfallit" kvinnan.

Eftersom jag för drygt ett år sedan läste domarna från Mora tingsrätt och Svea hovrätt blev jag minst sagt förvånad hur gärningen beskrivits. Jag mindes att jag läst två rätt klockrena domar om en man som själv varit i delo med gärningsmannnen och som klart gått över gränsen för vad som kan betecknas som nödvärn. Viktiga detaljer som talade mot "hjältens" berättelse hade glömts bort. Inte minst insåg jag att Aftonbladets artikel var tendentiös och okunnigt skriven när de talade om att "hjälten" begärt resning. I själva verket var det ju prövningstillstånd som varit aktuellt och som avslagits av HD. Med tanke på att hovrättens ordförande velat ogilla åtalet agerade försvarsadvokaten givetvis rätt.

Jag suckade när jag läste alla okunniga blogginlägg med grundlösa uttalanden om nödvärnsrätten och vad som förevarit i det enskilda fallet. Men så tröstades jag idag på flyget hem när jag i Expressen såg att juristen Mårten Schulz skrivit sanningen bakom denna historia. Schulz refererar domarna och varje sund person inser att ett års fängelse inte är i överkant i just detta fall. Både tingsrätten och hovrätten hade varit generös i tolkningen av vad som varit nödvärn men här hade det handlat om en besinningslös misshandel långt efter att faran för den kvinna som varit utsatt för ett brott upphört.

Att allmänheten går igång på osakliga tidningsartiklar har jag förståelse för. Men värre är det när personer som borde vara mer källkritiska när de drar slutsatser efetrer vad de läser i Aftonbladet. Centerpartiet och Svenskans ledarredaktion borde dra visdom.

Johan Linander är Centerpartiets rättspolitiske talesman och han gör bort sig å det grövsta. Till Aftonbladet säger han: – Jag har ingen uppfattning om domstolen har dömt rätt eller inte i detta fall. Men det är ett problem om folk inte vågar ingripa för att de är rädda för att bli dömda.

Är man rättspolitisk talesman ska man nog inte ta Aftonbladet som sanningsvittne och kanske ska man läsa domarna. Pinsamt av Centerpartiet. Problemet är inte nödvärnsrätten. Problemet är hur människor ska bli mer källkritiska till skriverier, typ dem som Aftonbladet levererar. Klarar inte Centerpartiets rättspolitiske talesman detta är det beymmersamt.

Även Svenskans ledarredaktion gör bort sig. Per Gudmundson skriver:

Om en vecka ska Pettersson i fängelse. Han dömdes nämligen till ett års fängelse, och till att betala 50000 kronor i skadestånd till mannen. Han som överföll fick villkorlig dom, och ska ge drygt 8000 kronor till kvinnan.
Självfallet ska man inte ta till mer våld än befogat. Men nog är det något som är fel när den som ingripit i nödvärn straffas hårdare än gärningsmannen
Svenskans ledarredaktion kan fixa dessa okunniga kommentarer på ett enkelt sätt. Gäller det straffrätt bör ingen annan än ledarskribenten Maria Abrahamsson uttala sig. Hon hade i detta läge läst domarna och insett att det inte varit fråga om nödvärn när en man som avbrutit sin brottsliga gärning och fått en rejäl smäll får stryk på rätt. Helt obefogat i det läget.

Mora Tingsrätt mål B67406_20070615
Svea Hovrätt dom B5321-07_20081029
SvD
Bloggar om , ,

4 kommentarer:

lars sa...

Läst domen. Delar inte din uppfattning. Har du erfarenhet
av att konfrontera våldsmän?
Jag har det. Och har full förståelse för PAP vålds-
utövande. Fallet illustrerar
tydligt behovet av att revidera
lagstiftningen inom detta område.

Johan L sa...

Tycker du även då att han som blev slagen fick ett rimligt straff med tanke på vad han gjort? eller skulle han ha blivit helt frikänd för han var väl bara ett offer?

Per Westberg sa...

Johan L
Nej han var inte bara ett offer. HAn var en gärningsman som gjort sig skyldig till misshandel. Det är ett brott som i normalfallet leder till fängelse. Men med tanke på de skador han fick och att han tidigare bara dömts för trafikförseelser är det rimligt.

MEn hörde jag rätt i programmet? Den så kallade Nåshjälten berättade att han varit berusad och haft med den andre gärningsmannen som passagerare. DEt låter inte bra.

Lennart sa...

Hej Per!

Det där med Maria Abrahamsson känns litet passé. Hon satsar ju på riksdagen och skriver inga ledare längre. Om hon kommer tillbaka är en öppen fråga. En så kaxig moderat som hon kan nog komma långt i riksdagsvalet även om hon inte tillhör mina favoriter.

Lennart Lundberg