2009-11-17

Olycklig skrivning om olycka

DN förenklar frågor om trafiksäkerhet genom att antyda att enkla lagkrav på reflexväst skulle ha kunnat resultera i att en dödsolycka undvikits. Just en sådan förenklad syn på trafiksäkerhet är ett hot mot säkerheten i sig.
I söndags omkom en man utanför Skånes Fagerhult sedan han påkörts då han bytte däck i samband med en punkteringen. På det aktuella vägavsnittet är vägrenen så smal att mannen tvingades stå ute i körbanan och han blev då påkörd av en förbipasserande lastbil. I allt handlar det om en tragedi för anhöriga och lastbilschauffören.

Orsakerna till denna olycka är som vanligt komplex och det är därför väldigt olyckligt att som DN skriva:
En olycka som skulle ha kunnat undvikas om vi hade haft krav på refexväst i Sverige – men byråkratins hjul maler långsamt.
Det är givetvis bra att man från tidningens sida slår ett slag för det berättigade kravet att vi, liksom i många andra länder, får obligatorium på reflexväst i bilen. Men att frankt påstå att olyckan skulle ha kunnat undvikas om det funnits ett lagkrav är minst sagt okunnigt och dumt. Om detta vet man intet. Just den förenklade synen på säkerhet som DN Motor ger uttryck för är ett hinder när det gäller att öka säkerheten. Hjälpmedel som reflexväst och varningstriangel är ett sätt att minska risken för olyckor. De skapar självfallet inte en säker situation.

Ska man som tidning bidra till att förbättra trafiksäkerheten och minska risken för denna typ av olyckor borde man naturligtvis endast återge vad vakthavande befäl, Lars Lindwall, vid Skånepolisen uttalade till Folkbladet. Han konstaterade att olyckan inträffat mitt på dagen, på E4, som är starkt trafikerad och menar att det inte är att rekommendera att byta däck på motorvägen, även om det är tvåfilig väg. - Alternativet när det gäller punktering är att köra sakta framåt och komma av motorvägen på första bästa avfart, eller ringa bärgare, och bli kvar inne i bilen med varningsblinkers. Det är inte bra att gå ut och jobba på vägbanan på en sådan här starkt trafikerad väg, fortsätter Lars Lindwall.

Men sådana råd är väl petitesser för DN Motor som vet att relexvästen hade gjort under vid denna olycka.

Bloggar om

Inga kommentarer: