2009-11-14

Sårad och skadad

Soldater skadas inte i krig. De såras. Inte heller dör de i strid. De stupar.
Vännen Michael uppmärksammade mig i veckan på att media har ett slarvigt språkbruk när det gäller de soldater som sårats i ISAF-styrkan. En enkel koll på nätet ger vid handen att man konsekvent skriver att soldaterna skadats när de i själva verket sårats. Till och med Försvarsmaktens egen webbplats talar om "Ytterligare en skadad soldat hemma i Sverige" och "Två skadade på Akademiska sjukhuset". I ärlighetens namn ska erkännas att man dock talar om den stupade tolken.

Ett bra undantag är Svenska Dagbladet som på ledarplats igår uppmanade svenskarna hemma att visa sitt stöd för soldaterna i missionen. Tidningen använde just uttrycket "sårade" när de skrev om de fem svenska soldaterna och tolken som utsatts för en bombattack.

När jag söker i min nyhetstjänst på ord som "sårad" och "sårats" noterar jag frånvaron av orden i tidningarna. Däremot har Sydsvenskan den 29 oktober det dåliga omdömet att använda begreppet "sårade" när man rapporterar om Hells Angelsmedlemmar i Danmark som skjuts.

Med undantag för Svenska Dagbladets ledare hittar jag inga förekomster de senaste dagarna på böjningsformer på ordet "sårade". Däremot finns det ett TT-telegram där ordet förekommer. Men då är det den svenske stabschefen, överstelöjtnant Jerker Persson, som citeras. Han vet givetvis att använda rätt begrepp.
Sydsvenskan, SvD, DN, GP, SvD, DN

5 kommentarer:

Wiseman sa...

Förr fanns det en liten ordbok som Ekot hade tagit fram för att journalister skulle kunna uttrycka sig rätt oavsett om det gällde sport, finanser, militär verksamhet eller övrigt. Den verkar ha försvunnit.

Per Westberg sa...

Du tänker på TT-språket.
Den finns fortfarande men just dessa frågor behandlas för närvarande inte där.
http://www.tt.se/ttsprak/ttspraket.pdf

Fairymary sa...

Förlåt en naiv fråga: Vad spelar det för roll om man skriver sårats eller skadats?

Är det ena mera ärofullt eller ofarligt än det andra?

Per Westberg sa...

Det spelar ingen större roll. Men orden stupa och sårad får oss att stanna upp och fundera över allvaret än mer än annars.
Det är viktigt att utnyttja språkets valörer.

Fairymary sa...

Tack för ditt svar. Då är det nog så att orden har olika innehåll för mig och dig....

För mig är ordet skadad allvarligare än sårad....

Och att unga människor dör i krig kan väl inte bli allvarligare än så.....

Det riktigt allvarliga för mig är att det är så svårt att få stopp på krigen....