2009-11-03

Lautsi versus Italy

Det är rätt att göra offentliga skolors lokaler fria från religiösa symboler.
Idag har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnat dom i ärendet Lautsi mot Italien. Ärendet har handlat om de krucifix som finns i italienska klassrum och förenligheten med Artikel 2 . Rätt till undervisning och Artikel 9 . Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.

Domstolen rekommenderar Italien att avlägsna krucifixen från klassrum. Och kanske vore det läge att upphäva de påstått obsoleta dekret från fascisttiden som stadgar krucifix. Det är en smula egendomligt att man har krucifix samtidigt som lagen uppfattas som obsolet. (Obsolet är en regel som inte längre anses tillämpbar trots att den inte är formellt upphävd - överspelad).

Jag tycker att det är ett klockrent beslut helt i överensstämmelse med de konventioner som Italien antagit. Det är också lite tråkigt att tidningarna lite oförsiktigt påstår att det kan stöta barn som inte är kristna. Så har domstolen inte uttryckt saken. I stället säger man på ett mer neutralt sätt att krucifix i klassrummen kan vara uppmuntrande för religiösa elever, men också störande för elever som omfattar andra religioner eller är ateister, särskilt om de tillhör religiösa minoriteter. Jag tillägger att en religiös symbol på "fel" ställe knappast är något som en troende med nödvändighet uppskattar även om det är en "egen" religiös symbol.

Artikeln om rätt till undervisning stadgar att ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. I artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet anges att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), CRUCIFIX IN CLASSROOMS: CONTRARY TO PARENTS’ RIGHT TO EDUCATE THEIR CHILDREN IN LINE WITH THEIR CONVICTIONS AND TO CHILDREN’S RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION

SvD, DN

Bloggar om

4 kommentarer:

Anonym sa...

Självklart skall krusifixen vara kvar av följande anledningar:

Religion är våld och makt!!

Att ha en våldsbild i skolor visar att religionerna är farliga, korsfästa människor levande, det borde man möjligen göra med imamer och vissa pedo-präster.

/Nizze

MrX sa...

Låt Italien vara i fred! Du är inte italenare, så varför bryr du dig? Om Italien vill värna om sitt kulturella arv så bör de få göra detta! Vi svenskar slänger vårat kulturella arv på soptippen men det får vi hoppas att italenarna inte gör.

Per Westberg sa...

Nej jag är inte italienare. Men jag vet att italienarna är stolta, antagligen mer stolta än vi, över att vara anslutna till Europakonventionen. De har knappast något problem med detta beslut och det ingår i spelet att trilskas i början och kvälja dom.

Hemlige sa...

Vad jag förstår så är det just den statliga lagen om krucifix i skolorna som Europadomstolen kritiserar. Om lagen tas bort, och skolorna sedan själva väljer att ha krucifix där så bör det vara OK. Men staten skall inte tvinga på barn en religion, vi har ju tyvärr några religiösa stater, som t ex Iran och Israel, de borde kastas ut från FN och alla andra gemensamma organisationer.