2007-06-03

LOU och marknadsföringsnissarna ska bort

I fredags fick socialminister Göran Hägglund Delegationens för mångfald inom vård och omsorg slutbetänkande (SOU 2007:37, Vård med omsorg - möjligheter och hinder). Delegationen, under ledning av miljöpartisten Inger Schörling visar att koncentrationen till större vårdbolag fortsätter och att föreningar och små företag svarar för en mycket liten andel offentligt finansierad vård och omsorg. Ett av förslagen från utredningen är att slopa lagen om offentlig upphandling (LOU) på vård- och omsorgsområdet eftersom den komplicerade proceduren riskerar att slå ut småföretagandet. Medan de stora, ofta multinationella vårdföretagen, kan bida sin tid om de förlorar en upphandling slås de mindre aktörerna ut för att inte återkomma.

Svenska Dagbladets ledare fångar idag upp tråden om de små aktörernas, inklusive de idéburna organisationernas, situation inom vård och omsorg. Utan att dissa delegationens förslag om att skrota LOU på vård- och omsorgsområdet är P J Anders Linders inställning att lagen inte utgör det stora hindret. Han menar i stället att kommuner och landsting redan idag har möjlighet att kringgå offentlig upphandling genom att skapa system med certifiering av vårdgivare och införande av kundvalsmodeller.

Det finns nu anledning att vara vaksam inför att vi i den politiska debatten kan få en opinion som alls inte vill skrota LOU. Det är trots allt så att Sverige, i politisk enighet, ursprungligen valde att inte undanta vård- och omsorgsområdet från LOU:s tillämpning som man gjorde för till exempel utbildningsområdet. Om man tänker sig att privatisera stora anläggningar kommer starka krafter hävda att en upphandling måste till. Inte minst för att veta att priset blir rätt. Vidare för att minska risken för att vårdgallerior bildas, det vill säga organisatorisk fristående vårdgivare i inom ett koncept.

Kundvalsmodeller förutsätter att den offentliga finansieringen av vård- och omsorg fortfarande är huvudspåret. Om allmer av vården blir privatfinansierad, till exempel inom ramen för försäkringssystem, kommer vi att se en utveckling med allt hårdare styrda upphandlingar. Detta skulle inte vara någon positiv utveckling eftersom upphandling har visat sig skapa oligopol. Antalet aktörer blir få och därför måste ändringar i LOU fortfarande stå högt upp på agendan.

Jag avlsutar med att notera att kundval, patientval och vårdval är en bra utveckling men låt oss slippa att en del av vårdresurserna används för marknadsföring. Just marknadsföringen från skolor och universitet avskräcker.

Pengarna ska läggas på vård och lärande. Inte på glättiga broschyrer och marknadsföringsnissar.

Inga kommentarer: