2007-08-06

Favorit i repris

En arbetsgrupp hos kristdemokraterna har kommit fram till att det är väldigt svårt att få fällande dom vid åtal för människohandel. Nu kräver man att lagstiftningen ändras.

Det verkar som att det denna gång tog lång tid för kristdemokraterna att läsa den debattartikel, med i stort identiska krav, som skrevs av förre justitieministern Thomas Bodström ordförande (s) i Riksdagens Justitieutskott och hans utskottskamrat Elisabeth Markström (s) redan den 20 februari. Bodström upprepade sitt förslag den 24 juli, se DN.

SvD 5 augusti, Kd går hårdare åt hallickar
SvD 20 februari, koppleri är människohandel

Andra bloggar om: , , ,

10 kommentarer:

Wunder sa...

Jo da - hallickar är avskum som vi alla vill fälla - eller hur? Det är då ganska så ofarligt och opportunt att föreslå att de skall kunna fällas utan bevis. Tyvärr är det inte så enkelt. Dylika förslag urholkar rättsäkerheten och påminner om lynchningar. Hang em´ high! I det flesta fall väl unt. Men i förlängningen leder det till ett samhälle där det finns anledning att vara rädd - fast man inget ont gjort.

Per Westberg sa...

Du har nog bara läst artikelns ingress. I praktiken handlar detta inte om förändrade beviskrav utan förändrade straffskalor.

Wunder sa...

Så läser inte jag. Det står : "I rapporten föreslås att kravet på att gärningsmannen ska ha använt sig av "otillbörliga medel" skrotas." Det tolkar jag som man tar bort beviskrav - och inte att man ändrar eller utnyttjar straffskalan.

Christoffer sa...

för att citera artikeln.

"I rapporten föreslås att kravet på att gärningsmannen ska ha använt sig av "otillbörliga medel" skrotas.

I lagtexten ska det också uttryckligen stå att "samtycke saknar relevans". Kd-gruppen betonar också att hela straffskalan måste utnyttjas."

Nog tolkar jag det som minskning av beviskraven
(eller på juridiksvenska , ändring av rekvisiten.)

Jonas sa...

Nej, Per, "Wunder" har faktiskt rätt. Ella Bohlin säger att trafficking ska kallas vid sitt rätta namn, nämligen slaveri. Och för enkelhets skull ska åklagaren inte behöva bevisa att något tvång eller liknande har förekommit - trots att det alltså ska kallas slaveri!

Den befintliga straffskalan ska som vanligt "utnyttjas till fullo" - borgarnas vanliga stridsrop när de vill flörta med en blodtörstig väljarkår utan att höja straffskalorna, vilket de själva vet är ett dyrt och ineffektivt brottsbekämpningsverktyg.

Per Westberg sa...

Jämför med Bodströms artikel så klarnar det nog.

Anonym sa...

Inte blev det tydligare av att en före detta justitieminister har samma åsikt...

Jo, förresten, det är väldigt tydligt att man inte skall behöva bevisa att den som utsatts för brottet inte friviligt gått med på det.

Det är skrämmande.

Man kan samtycka till det mesta i vårt land, till och med misshandel (boxning och andra kampsporter), men här skall en person som misstänks kunna fällas för ett brott bara för att åklagaren påstår att en sak inträffat, kanske trots att den det berör säger att han eller hon gjort det helt frivilligt. Vad är det för rättssäkerhet? Vad får det för vidare konsekvenser i framtida lagstiftning.

Skrämmande är ordet.

Olof Malmberg sa...

Det som föreslås är att
A)Koppleri döps om till människohandel
B) Straffskalan för koppleri utökas

På vilket sätt minskar det det beviskraven att öka straffskalan och döpa om brottet?
Olof

Blogge Bloggelito sa...

Det är en tragisk utveckling som leds framförallt av medeltida kristmuppar och socialistiska dårar som Bodström.

Trafficking betyder smuggling. Ordagrant. Exakt. Man kan trafficka knark likväl som jordgubbar.

Menar man trafficking av människor finns två varianter: frivillig och ofrivillig. Man smugglar alltså in människor i ett land med eller mot deras vilja.

Det Raoul Wallenberg (Pers hjälte) sysslade med var trafficking. Frivillig sådan. Det många andra sysslar med idag när de bussar in irakier i Sverige är också trafficking. Frivillig sådan. De insmugglade betalar insmugglingen med arbete. De är beredda att göra detta med hela sitt hjärta, ty det innebär att de får en ny existens i ett bra land.

I princip all sådan smuggling avbetalas med arbete i ett par-tre år i destinationslandet. 75% av all sådan frivillig trafficking är för ickesexuella ändamål, t.ex. att jobba på restaurang eller sy kläder i en källare.

Varför vill man då gå så hårt åt den frivilliga trafficking som bygger på sexarbete? Finns det någon principiell skillnad?

En väldigt liten andel av smugglingen av människor till Sverige är ofrivillig. Börjar man kalla trafficking under frivillighet för slaveri måste man kalla slaveri för något annat, precis som man måste kalla våldtäkt för något annat, nu när det är våldtäkt att ha sexuellt umgänge med en 14-åring. Ordens valör mister sin betydelse, och det sker en förskjutning i värdeskalan. Vad skulle detta vara bra för?

Blir brottet de facto värre för att man sätter en tuffare etikett på det, eller urvattnar man istället betydelsen av den tuffare etiketten?

Om man vill ha en strängare lagstiftning bör man verka för skärpta straffskalor för exsiterande brottsrubriceringar, inte omdefiniera ord som har mycket precisa betydelser.

Framförallt måste de kristna personer som vill hindra personer att ta sig hit helt frivilligt och betala av transporten med sexarbete istället för att stanna kvar i misär ta sig en rejäl funderare på hur väl sådant stämmer överens med så kallad kristen "humanism". Jag kan inte se något humanistiskt i att hindra en person från att skaffa sig en bättre tillvaro i ett nytt land, även om det kommer till ett pris.

Kristna personer är lika omänskliga som de alltid har varit, bara för att de ser ett stort rött skynke så fort det handlar om sex i någon mening.

Isabella Lund sa...

Är förvånad över att går på Bodströms bluffretorik och inte inser avd det här handlar om!!!