2007-08-21

Tunn kritik

Rektorerna vid Blekinge Tekniska högskola, Kalmar högskola och Växjö universitet replikerar i dag på den nyutnämnde unversitetskanslerns vågade förslag om färre universitet för att stärka forskning och utbildning. Flodströms lyfte fram sitt eget ursprungliga lärosäte Kungliga Tekniska högskolan som han menade skulle kunna uppnå fördelar om man hade gemensam styrelse och ledning med till exempel Karolinska Institutet. Steget att tänka in även Handelshögskolan och Stockholms universitet är inte långt.

Men i dagens debattinlägg får han mothugg från tre rektorer som menar att han saknar problembeskrivning, analys och målbeskrivning i sin tes. Bristen på analys är riktig men å andra sidan var det bara en idé från Flodström. Idéer ska naturligtvis småningom analyseras. Däremot förstår jag inte vad trion menar med att han saknar målbeskrivning. Jag tycker att målet är ovanligt klart formulerat - bättre positioner i internationella sammanhang. Problembeskrivningen är också ganska klart uttalad.

I sin debattartikel skriver rektorerna:
Den bild av lösning som Flodström målar upp med fem universitet i landets olika delar synes ha kommit fram ungefär på samma sätt som när kolonialmakterna med
hjälp av linjal delade upp Afrika.

Det är naturligtvis en målande bild men jämförelsen haltar. För det första har universitetskanslern inte haft linjalen framme. Och när kolonialmakterna väl ritat sina gränser tog de makten över territorierna. Flodström vill skapa starkare självständiga styrelser som kan leda verksamheten och inget tyder på att han i sin vision kommer att förbjuda strategiska allianser som Akademi Sydost. Men de strategiska allianserna kanske inte ska begränsas av att aktörerna finns i en och samma union.

Debatten lär fortsätta och det är bra. Nivån börjar höjas och vi slipper svepande nedsättande omdömen som "bygdeuniversitet". Vi ska vara glada att högskolor och universitet finns på så många orter. Men det är inte samma sak som att det ska finnas rektorer och styrelser överallt.

Blogginlägg007-08-06, Frejdig generaldirektör

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag vill påpeka att Flodström var rektor vid Linköpings universitet innan han blev rektor vid KTH, och det var också i Linköping han själv studerade.

Men jag håller nog med honom att vi knappast behöver fler universitet, ett universitet måste ha en viss storlek för att bli bra. Men att t.ex. ha ett universitet i Mälardalen som han sade verkar ju vansinnigt. Ska vi då slå ihop KTH, KI, UU och SU? Fungerar det verkligen särskilt bra att ha ett universitet utspritt över ett stort område?

Det kanske bara är jag, men jag har fått för mig att herrn tycker om spektakulära och chockerande uttalanden. Som nybliven rektor för KTH lanserade han iden att helt byta namn på denna anrika institution, tror ni det blev populärt?