2007-08-06

Frejdig generaldirektör

Frejdig generaldirektör man har tillsatt på Högskoleverket tänkte jag igår när jag hörde universitetskanslern Anders Flodströms uttalande om tänkbara förändringar i antal universitet. Han menade ju att Sverige skulle kunna hävda sig bättre i den internationella konkurrensen om vi hade färre universitet.

Jag hörde honom även tydligt uttala att det inte var antalet campus han siktade in sig på. I stället lyfte han fram sitt eget lärosäte, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, som skulle kunna uppnå fördelar om man hade gemensam styrelse och ledning med till exempel Karolinska Institutet. Och varför inte Handelshögskolan och Stockholms universtitet.

En som går lite längre är regeringens särskilde utredare Dan Brändström som uttalar att vi har för många universitet och högskolor i dag. -Vi behöver fusioner. Det blir allt dyrare att bedriva universitetsverksamhet på hög nivå och då måste man börja fundera på att koncentrera resurserna, säger Brändström.

Men i dag vaknar butterkvistarna: -Vi ställer oss absolut avvisande. Det finns inget som säger att stora enheter ger bättre forskning och utbildning, säger Marie Granlund, socialdemokraternas utbildningspolitiska talesman.

Det är tråkigt att man så kategoriskt avvisar Flodströms idéer. Vad har man att förlora på att en och annan universitetsrektor och någon styrelse försvinner. Möjligen blir det färre ställen att hämta hedersdoktorshattar och lagerkransar på men nödvändigtvis behöver inte en massa campus försvinna. Och den tid är över då forskarna dagligen satt i rummet bredvid professorn.

Flodström har nog fog för sin radikala idé. Bolla upp lite scenarier i luften så får vi se var det hamnar. Det är klart att det ska finnas högskola och universitet i Lund, Göteborg, Falun och Östersund men givetvis måste forskningsresurser och grundutbildning samordnas för att man ska nå optimalt resultat.

DN skriver positivt om Flodström i sin ledare den 7 augusti. Men är det inte lite plumpt att sätta den klämkäcka rubriken Järnkanslern. Flodström må sticka ut och väcka debatt men någon järnkansler får vi hoppas att ha inte blir. Tysklands rikskansler Otto von Bismarck menade ju att politiken skulle drivas med "blod och järn" - Blut und Eisen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen någon som ifrågasätter de resursförstörande provinsuniversiteten som frammanats av politiker utan minsta insikt eller erfarenhet från internationell forskning och utbildning.

Forskning är inte jämlikt, det är tävling i samma klass som vilken proffsidrott som helst.

Och nu är det också dags att ifrågasätta den så kallade forskning som utförs av läkare på småsjukhus runt om i landet. Hade vi sluppit den hade också sjukvårdsköerna minskat drastiskt.

Fredrik, teknologie doktor

Per Westberg sa...

Nja
Forksning bör nog vara samarbete och överskrida disciplinerna också.

Jens Staal sa...

Men lite fyndigt var det ju ändå med "järnkanslern" eftersom han var professor i materialfysik...

Man gör det lite för enkelt för sig om man jämför forskning med idrott. Skulle nog snarare jämföra det med marknadsekonomisk konkurrens, där man både behöver och konkurrerar med varandra i ett komplext samspel. Slutsatsen är dock den samma - För varje region BÖR all överlappande forskningsverksamhet samordnas (tillexempel "vit" biologi från SLU, UU, SU, KI, södertörn och KTH i uppsala/stockholmsområdet), medan inledande grundutbildning (A och B nivå) kan bedrivas på lokala högskolor och nu befintliga universitetsorter.

Tyvärr finns det ju mycket redundans redan INOM respektive universitet idag - där ämnesgränserna ofta ställer till mer problem än hjälper att definiera problemområdet.

Jens, Också teknologie doktor.