2007-08-17

Mycket tyckande om Wikipedia


UPDATE
Dagens Nyheter har en bra ledare om Wikipedia i dag.

2007-08-17
Svenska Dagbladet har låtit sina läsare tycka till om Wikipedia. Detta efter "avlöjandena" att AstraZeneca, FBI och CIA ändrat några uppslagsord i Wikipedia. En föga uppseendeväckande nyhet tycker jag.

Jag läser mycket på Wikipedia och tycker att det är en underbar community. I likhet med varenda högstadieelev vet jag att man inte kan använda Wikipedia som referens men man kommer väldigt långt med Wikipedia. Jag vågar påstå att jag är hyggligt källkritisk och konsulterar ofta Nationalencyklopedien för att hitta "säker källa". Det är då påfallande att Wikipedia överlag uppvisar en mycket god kvalitet. Även på områden där jag har egna specialkunskaper imponeras jag över artiklarnas kvalitet.

Eftersom jag gärna är Wikipediaambassadör brukar jag berätta om Wiki för människor i tid och otid. Påfallande ofta får man den inskränkta kommentaren: -Det där Wikipedia är dåligt. Kommentaren beror givetvis på att de inte testat Wiki och inte kan föreställa sig potentialen.

Wikipedia är inte dåligt. Wiki är helt fantastiskt. Fem minuter efter att TT skickat ett telegram om att det forna fotbollsproffset Ove Grahn har avlidit fanns denna uppgift på Wiki. I och för sig vet jag hur det gick till men ändå. :-)

Andra bloggar om:

Wikipedia om Wikipedia
Wikipedia om kritik mot Wikipedia

2 kommentarer:

Barbaselo sa...

Det är inga större fel på Wikipedia.

Precis som bloggaren påstår, så måste man vara källkritisk, men det finns en sak som talar för Wikipedia.

Nämligen att sidor på Wikipedia som ändras ofta - spärras och blir föremål för undersökning.

En individ som ändrar eller skapar en sida på Wikipedia på ett felaktigt sätt, blir förmodligen rättad väldigt snabbt.

Jag kan t.ex. gå in på en Wikipediasida och ändra bäst jag vill. Men hur lång tid tar det tills någon annan besöker samma sida efter mig, och upptäcker min totalt felaktiga ändring?

Statistiskt sett, så borde rimligtvis nyckelord som förekommer i nyhetsmedia vara mer frekvent besökta än mer ovanliga ord.
T.ex. så tror jag att ordet KURD knappast kan innehålla en felaktig beskrivning. Söker du däremot på VADMAL så ökar risken att någon knappat in totalt felaktiga uppgifter.


Jag tror att majoriteten av Wikipediabesökarna vill hjälpa till att rätta felaktigheter, och litar därför hyffsat mycket på Wikipedia.

Då jag inte har ork att forska i fakta, så rättar jag Wikipedia ibland - men då endast då jag upptäcker uppenbara stavfel.


Vill jag vara väldigt säker på något, så är ju en googling inte helt fel. Och då kollar man såklart fler sidor. Men Wikipedia stämmer i de flesta fall.

Jag skulle dock inte förlita mig enbart på Wikipedia angående hjärtproblem eller andra livsviktiga bekymmer.

Anonym sa...

Snälla, länka inte till svenska Wikipedia. Det drar hela organisationen i smutsen.