2007-08-11

Över 30 år sedan Lute var löjtnant


DN skriver att en högt uppsatt löjtnant (SIC!) uttalat att USA kan komma att införa allmän värnplikt igen.

Om man är högt uppsatt löjtnant kanske man har sitt kontor på 72:a våningen i en skyskrapa men nu råkar det handla om generallöjtnanten Douglas E. Lute [uttalas LOOT] som i maj utsågs till president Bushs rådgivare om Afganistan och Irak. Lute lämnade West Point 1975 och var löjtnant för 30 år sedan.
USA har svårt att rekrytera soldater och har alldeles för många soldaten med trasslig bakgrund. Krigsförbrytelserna i Abu Ghraibfängelset i Irak är effekter av detta. I maj och juni misslyckades man med rekryteringsmålen. Washington Post 11 augusti, Army Recruiting Rebounds in July To Exceed Goals

The White House, Fact Sheet: Lieutenant General Douglas E. Lute: Experience and Authority

Inga kommentarer: