2008-09-14

Fristaden Eskilstuna


Jag passerade Eskilstuna nu i kväll och möttes av intetsägande skyltar med texten "Eskilstuna den stolta fristaden". En fullkomligt intetsägande text som bara blir mer knepig när man ser något tillägg om år 2020.

Att det finns lustiga kommunslogans vet jag men att snacka om fristad verkar rätt överilat. Personligen tänker jag på haschtomtarna och sativagummorna i Köpenhamns Christiana när jag hör ordet fristad. Att fristad är ett betydelsefullt historisk begrepp i Eskilstuna tror jag få känner till. Genom ett riksdagsbeslut 1771 blev Eskilstuna Sveriges första fristad. Detta har säkert haft stor betydelse för Eskilstuna men det handlar om en ordning som är borta sedan länge. Enligt kommunens webbplats innebar "Fristaden" att småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling fritt fick etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter.

Mig veterligt upphörde skråväsendet genom 1846 års fabriks- och hantverksordning. Några kvarvarande begränsningar fanns ytterligare något drygt årtionde.

Men i Eskilstuna drar man fortfarande växlar på något som inträffade 1771.

Bloggar om

Inga kommentarer: